Bokningar

2022

1 oktober Bröllop

2023

7 – 16 april Konstrundan

12 -14 maj Mörshögsgruppen

27 maj Bröllop

3 juni Bröllop – preliminärt

10 juni

17 juni Bokat

Midsommar – stängt

1 juli Bröllop